Hart en Vaat

Vaat Beweeggroep De Bilt

De Hart & Vaat Beweeggroep is er voor 50+’s met een lichamelijke beperking, zoals o.a. hart-, vaat-, diabetes- en/of luchtwegenaandoening.

Wij zijn actief op de woensdagavond in de Kees Boeke hal, Kees Boekelaan 18, 3723 BA  Bilthoven van 19.00 – 20.30 uur.

Al 40 jaar bestaat De Hart & Vaat Beweeggroep De Bilt. De behoefte hiervoor is ontstaan uit de vraag van vele (ex)hartpatiënten die na de revalidatie in het ziekenhuis willen door gaan met sporten. Naast mannen blijken ook steeds meer vrouwelijke (ex)hartpatiënten in groepsverband een vorm van sporten te willen doen. Er zijn leden die vroeger aan sport hebben gedaan, maar er zijn ook leden die nooit aan enige sport hebben deelgenomen. Beweging en een goede conditie zijn belangrijk om de kans voor (ex)hartpatiënten op herhaling van hartklachten te voorkomen.      Ook mannen en vrouwen met een andere lichamelijke beperking zijn bij ons welkom. De leeftijd van de groep is 40+.

Veel sporters hebben het zo naar hun zin bij de groep dat ze al lang lid zijn
tot op een hoge leeftijd. De fitness en sport activiteiten bestaan uit
verschillende sporten , maar volleybal is bij de groep favoriet. Het programma
is opgebouwd uit fitness-oefeningen (45 min.) gevolgd door spel (45 min.).
Daarnaast wordt invulling gegeven aan een goede begeleiding van de sporters
door gecertificeerde sportbegeleiders. Wij werken met deze activiteit samen met
Mens de bilt.De grootte van de groep
is op dit moment 19 leden. Kom gerust eens langs of doe een avond mee. Er is
altijd iemand aanwezig die aanvullende informatie kan voor informatie:

Peter Stadhouder E:secr.hvbgdebilt@gmail.com of T: 06 46733452

P.S. Sommige zorgverzekeringen vergoeden zelfs een deel van de kosten.

Aanmelden en afmelden voor De Hart & Vaat Beweeggroep De Bilt

Lessen
Heb je interesse in De Hart & Vaat Beweeggroep De Bilt? Je mag 3 keer gratis mee-sporten! 

Aanmelden & afmelden
Wil je je aan of afmelden? Stuur dan een mail naar secretaris@irenezaalvolleybal.nl.
let op afmeldingen dienen voor 1 juni te zijn ingediend. Afmeldingen die na 1 juni binnen komen betalen de volledige contributie.